A prop de LAVAN School

És una escola especialitzada en el desenvolupament i perfeccionament de les potencialitats físiques, creatives i artístiques a través del cos i del seu moviment natural per a aplicar dins i fora de l’escenari, dotant a l’alumne del seu innat coneixement, seguretat i poder des del concepte de embodiment, (connectar salut i vida aprenent a cuidar el cos i com ens relacionem amb ell) inherent, Lavan es troba de diferents maneres en contacte amb la naturalesa com a eix transversal per a tot coneixement i desenvolupament de l’ésser humà.

Una part important de LAVAN School ve donada pel treball artístic, formatiu i investigatiu de la creadora Vanesa Sandín. El seu gran afany és que tothom, bé des d’una mirada educativa, professional o personal, pugui sentir plaer movent-se i expressant-se. Però per a això, s’ha de sentir a gust amb si mateix i en aquest ajust és, sobretot, on entra el seu treball. En el rebuig d’allò que el cos no necessita mitjançant el moviment i omplint-lo de nou amb eines i accions gratificants.

Des de les seves primeres classes, acabada de finalitzar la seva carrera de més de quinze anys, va observar que l’alumne/a posseïa molt més material, i món intern, sobre el qual era capaç d’expressar cap a fora i que hi havia tensions i rigideses que possiblement l’ acompanyaven al llarg de la seva vida i que si no se’n desaprenia no podria expressar-se, i que hi havia mil maneres de fer propi un personatge teatral sense caure en clixés.
Sota aquesta observació es va centrar en les posteriors recerques: Bioteatre, Cartografies Corporals, Bodydiary, cadascuna d’elles va anar aportant profunditat i claredat al procés de desenvolupament expressiu, creatiu i personal.

Al llarg de tots aquests anys també ha col·laborat amb diferents professionals d’alt reconeixement en àmbits molt diversos de les arts escèniques: ballarins, actors, performancers, artistes plàstics, etc., bastint ponts amb professionals de la psicologia, sociologia, educació i teràpies de l’art i del moviment, el qual l’ha nodrit formant una visió àmplia de les maneres d’aplicació i acció de processos.

Des de l’inici sempre ha tingut clar, en el seu mètode de treball, que la biografia personal no pot estar fora dels processos creatius i ho ha vist com un punt a tenir en compte,per a poder després jugar amb això, fent-ho més o menys visible però mai ignorar-ho. Si es fa visible és la millor manera de poder fer-ho estètic però no evident. Així tant en processos grupals com individuals s’ha donat un espai a verbalitzar o identificar què és allò familiar i així poder modular la creació cap a un costat o un altre.

L’espai també és un factor important, per això sempre ha vist important portar els seus alumnes a diferents localitzacions i poder experienciar el treball dins l’aula, i no sols en l’escenari sinó en qualsevol espai que creguessin d’interès, com el pati de butaques, el vestuari o la finestra que dona al carrer o site specific urbans, carrers, places o en entorns en contacte directe amb la natura, com el mar o la muntanya, donant així una visió amplificada des d’un Creativ lifeart ampli i nodrit del qual avui gaudeix LavanStudio.

El mètode de treball ha aconseguit consolidar-se a Barcelona en el seu pas per escoles de dansa i interpretació, en centre de teràpies holístiques i artístiques, instituts de psicologia i ponències a la Universitat de medicina UAB. També ha viatjat a altres punts de la geografia espanyola com Madrid, Canàries, Extremadura, Galícia…

L'ENTORN

Actualment està assentat al Garraf, a 40 km de Barcelona, banyat pel mar Mediterrani d’un costat i, per l’altre, abrigallat pel Parc Natural del Garraf on continua tendint llaços amb la recerca col·laborativa, coneixements i pràctiques interdisciplinàries amb col·legues de Barcelona i diferents punts del món.

La seva idea ha estat acostar les arts, la creació i l’ésser humà amb el no menys important que és el contacte amb la natura.

La fundadora

Fa mes d’una dècada va començar a impartir, sota altres noms, projectes i formacions de recerca basats en el moviment i les arts expressives, en els quals es buscava l’expressió i el desenvolupament de l’individu a través de diferents disciplines. El seu focus de recerca, encara que ha anat evolucionant com un propi organisme viu, sempre ha tingut una ètica comuna, el respecte i l’empatia pels processos de desenvolupament tant de la persona com del seu procés creatiu.

Vanesa Sandín Mendo, posseeix una llarga trajectòria en el món de les arts i les teràpies expressives. Des de diferents perspectives dins de les disciplines artístiques, sempre, ha estat involucrada en la realització de creacions, festivals, jornades, ponències, workshops urbans, retirs, Stages a la natura, etc. La seva passió i dedicació per les arts l’ha ajudada a anar teixint una mirada personal on la introspecció i biografia personal han estat el motor de les seves creacions i projectes. Creient en la importància de les arts com a manera de sanar i tractar traumes, aplica tant als seus treballs personals com d’assessoria artística i escènica, com de l’àrea pedagògica i educativa, la seva base de treball.
Una vida lliurada a les arts on cada formació, recerca i revisió, li ha anat donant una manera clara de com treballar per a donar el millor en cada trobada, cada formació o cada sessió terapeutica.
La seva manera d’abordar l’art fa que la trobada sigui càlida i propera, alhora d’estètica i transgressora, facilitant una trobada amb sensibilitat i tendresa per a permetre afrontar els desafiaments que la mateixa trobada amb la pròpia ombra pugui generar.
Un dels seus valors diferenciadors és que la tècnica no està renyida amb el desenvolupament personal. Forma i ha format, al llarg de la seva carrera, persones de molt diferents àmbits com ara actors, ballarins, psicòlegs, treballadors socials, terapeutes, infermers, metges, informàtics, biòlegs… i sempre l’ha acompanyada una aplicació professional de la tècnica amb una introspecció personal, sempre fent una anàlisi prèvia de qui té davant i els objectius que vol aconseguir. Tant a nivell grupal com coherents amb el client.

Aquest mètode obre les possibilitats no sols a professionals de les arts escèniques o teràpies per les arts sinó que ajuda al fet que tota persona pugui adquirir eines que pot implementar en la seva vida personal i profesional, per allunyada que sigui del món de les arts, ja que el que fa és connectar amb la creativitat i consciència, interior i física, de cada persona.

Vanesa Sandín posseeix una formació acadèmica, extraacadèmica i vital, que l’hi ofereix la possibilitat de poder invitar a una mirada amb diferents angles i perspectives des de la creació i interpretació escènica, passant per la pedagogia i les teràpies expressives, la qual cosa li permet abordar amb una ullera de llarga vista i oferir una amplitud de solucions i qüestions en les classes, sessions i formacions.